PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Ogłoszenie: Rozpoznanie cenowe

Ogłoszenie: Rozpoznanie cenowe

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza do składania odpowiedzi na rozpoznanie cenowe w sprawie przeprowadzenia usługi badawczej i eksperymentalno-rozwojowej.

 

Przedmiot rozpoznania cenowego: przeprowadzenie usługi badawczej i eksperymentalno-rozwojowej - kod CPV: 73100000-3, podniesienia gotowości wdrożeniowej rezultatu badawczego pn. „Technologia oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów” w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+.

 

Termin składania ofert:  20.07.2017 do godz. 10.00


Plik do pobrania >>

 

Miejsce składania ofert: 

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT), Politechnika Wrocławska, ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław, lub na adres e-mail: wctt@wctt.pl lub fax 71 320 3948.

Odpowiedzi będą przyjmowane w  formie elektronicznej lub papierowej, przy czym za datę wpływu odpowiedzi traktuje się datę jej dostarczenia do WCTT.

 


Kontakt z oferentami:

dr inż. Tomasz Marciniszyn 

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii 

ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

tel. 71 320 41 95 | tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl